Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Techniki informatyczne
Efekt kształcenia:
Zna standardy realizacji w programach komunikacji z użytkownikiem. Zna wybrane standardy interfejsu użytkownika (na przykładzie języka C).
Powiązania z KEU:
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn