Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Informatyka w mechatronice
Efekt kształcenia:
zna i rozumie zasady programowania obiektowego i funkcyjnego w języku Scala
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice