Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Informatyka w mechatronice
Efekt kształcenia:
zna i rozumie działanie, podstawy wykorzystania i sposoby konfiguracji SBT; zna i rozumie strukturę aplikacji webowej zbudowanej z użyciem szkieletu Play Framework; zna i rozumie sposób użycia szkieletu Slick.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice