Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Informatyka w mechatronice
Efekt kształcenia:
zna i rozumie zasady programowania obiektowego w języku Java (klasy, obiekty, dziedziczenie, interfejsy, programowanie rodzajowe i elementy programowania równoległego); zna i rozumie elementy programowania funkcyjnego w Javie; zna i rozumie tworzenie aplikacji z zastosowaniem Spring Framework
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice