Dane EU modułowego:
Kod:
M_W004
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Informatyka w mechatronice
Efekt kształcenia:
zna i rozumie metody programowania sieciowego i rozproszonego w Javie: UDP, TCP, RMI, usługi sieciowe SOAP i RESTful.
Powiązania z KEU:
  • IME2A_W02
    ma pogłębioną, uporządkowaną wiedzę w zakresie technik informatycznych stosowanych w mechatronice