Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy mechatroniki
Efekt kształcenia:
Zna zasady zastosowania podejścia mechatronicznego w projektowaniu maszyn i urządzeń
Powiązania z KEU:
 • MBM1A_W12
  ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych
 • MBM1A_W13
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze inżynierii mechanicznej i inżynierii wytwarzania
 • MBM1A_W16
  zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • IMM1A_W05
  ma podstawową wiedzę w zakresie elektrotechniki i elektroniki i automatyki jako dyscyplin inżynierskich powiązanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W04
  ma wiedzę w zakresie podstaw informatyki konieczną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W13
  ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze nowych materiałów, nowych metod projektowania, technologii wykonania oraz aplikacji informatycznych