Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę z zakresu praktycznego wykorzystania wiadomości zdobytych na dwóch pierwszych latach studiów.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową