Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Praktyka zawodowa
Efekt kształcenia:
Potrafi pozyskiwać wiedzę z różnych źródeł w celu realizacji zadań inżynierskich.
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U01
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie