Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Efekt kształcenia:
Potrafi samodzielnie rozwiązywać zagadnienia i problemy będące przedmiotem pracy dyplomowej
Powiązania z KEU:
 • IMM1A_U01
  potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, integrować je, dokonywać selekcji i interpretacji oraz wyciągać wnioski i formułować opinie
 • IMM1A_U04
  potrafi dokonywać pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, dokonywać analizy zjawisk fizycznych i interpretować zagadnienia techniczne w oparciu o prawa fizyki
 • IMM1A_U11
  potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
 • IMM1A_U13
  potrafi wykonywać badania struktury i własności mechanicznych i fizykochemicznych materiałów inżynierskich