Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Efekt kształcenia:
Potrafi przygotować prezentację na temat realizacji zadań zdefiniowanych w pracy dyplomowej
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U09
    potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w inżynierii mechanicznej i inżynierii materiałowej