Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Przygotowanie pracy dyplomowej
Efekt kształcenia:
Posiada kompetencje społeczne potrzebne do realizacji pracy dyplomowej
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K06
    rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały