Dane EU modułowego:
Kod:
M_U004
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język reklamy
Efekt kształcenia:
Potrafi korzystać z różnorodnych źródeł i technik pozyskiwania danych właściwych dla nauk społecznych i humanistycznych i dokonywać ich selekcji.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U11
    Weryfikuje uogólnienia w świetle dostępnych świadectw empirycznych na poziomie rozszerzonym.
  • KLT2A_U09
    Analizuje złożone teksty kulturoznawcze (z dziedzin i dyscyplin nauki właściwych kulturoznawstwu), identyfikuje ich paradygmaty.