Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język reklamy
Efekt kształcenia:
Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk społecznych i humanistycznych pozwalające na analizowanie procesów i przemian zachodzących współcześnie.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.
  • KLT2A_W21
    Rozumie w pełni istotę społeczeństwa informacyjnego i jego kulturowych, ekonomicznych, technologicznych i społecznych uwarunkowań oraz zależności między technologią a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.