Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Język reklamy
Efekt kształcenia:
Potrafi tworzyć projekty badawcze do analizy tekstów reklamowych w oparciu o poznaną terminologię właściwą dla nauk humanistycznych i społecznych oraz odpowiednie koncepcje teoretyczne.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U09
    Analizuje złożone teksty kulturoznawcze (z dziedzin i dyscyplin nauki właściwych kulturoznawstwu), identyfikuje ich paradygmaty.
  • KLT2A_U21
    Interpretuje wieloaspektowo zjawiska charakterystyczne dla świata wielokulturowego w kontekście przemian społeczeństw nowoczesnych i ponowoczesnych.