Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Język reklamy
Efekt kształcenia:
Zna koncepcje teoretyczne i terminologię z zakresu funkcjonowania i wpływu reklamy na kształtowanie współczesnego świata i wie jak je analizować.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W13
    Posiada zaawansowaną wiedzę o wzajemnych związkach pomiędzy strukturami i instytucjami społecznymi, z uwzględnieniem ich międzykulturowego wymiaru.