Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Matematyka z elementami statystyki
Efekt kształcenia:
Zna i rozumie standardowe metody opisu i analizy statystycznej danych ekonomicznych
Powiązania z KEU:
  • ZIP1A_W02
    zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku