Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Socjologia czasu wolnego
Efekt kształcenia:
Potrafi zaobserwować i zanalizować zjawiska w sferze czasu wolnego
Powiązania z KEU:
  • SOC1A_U02
    Posiada umiejętność analizowania i rozumienia zjawisk społecznych w kategoriach socjologicznych z uwzględnieniem szerszego kontekstu ekonomicznego, politycznego i kulturowego.
  • IFS1P_U01
    potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do szczegółowego opisu i praktycznego analizowania procesów związanych z przemianami dokonującymi się w społeczeństwie pod wpływem najnowszych technologii, potrafi również przetwarzać dane i wykorzystywać odpowiednie dla nich narzędzia.
  • KLT1A_U07
    Posługuje się strategiami argumentacyjnymi podczas uczestnictwa w debacie.