Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Efekt kształcenia:
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, zna stan swojej dotychczasowej wiedzy i potrafi poprawnie posługiwać się językiem polskim w wypowiedziach ustnych i pisemnych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_K01
    Rozumie potrzebę posługiwania się poprawnym językiem polskim i krytycznego odbioru treści i stale pracuje nad rozwojem własnych kompetencji w tym zakresie.
  • SOC2A_K02
    Samodzielnie stawia problemy praktyczne i teoretyczne oraz podejmuje poszukiwania w zakresie ich rozwiązywania.