Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Efekt kształcenia:
Wie w jaki sposób analizować i interpretować dane, wykorzystuje w tym celu metodologię socjologii oraz wiedzę teoretyczną.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W07
    Ma poszerzoną wiedzę o rodzajach więzi społecznej i prawidłowościach, którym podlegają oraz o zjawiskach i procesach charakterystycznych dla grup społecznych.
  • SOC2A_W08
    Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.
  • SOC2A_W12
    Swobodnie porusza się w ramach nauk o mediach i potrafi je wykorzystać w różnych wymiarach życia społecznego: potrafi prowadzić badania w tym zakresie, opracować je i przedstawić.