Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę jak zaplanować i przeprowadzić projekt badawczy z zakresu socjologii, wie jak dobrać i wykonać odpowiednie narzędzia badawcze właściwe dla metod jakościowych i ilościowych, zrealizować badania i zinterpretować ich wyniki
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W09
    Zna zasady i potrafi samodzielnie prowadzić badania społeczne posługując się zarówno metodami ilościowymi jak i jakościowymi.
  • SOC2A_W10
    Zna różnorodne techniki pozyskiwania danych właściwe dla nauk humanistycznych i społecznych, potrafi samodzielnie je konstruować i analizować wyniki.