Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Efekt kształcenia:
Wie jak korzystać z socjologicznych teorii w celu wypracowania własnego aparatu pojęciowego służącego do formułowania problemów badawczych w wybranej tematyce.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_W02
    Ma poszerzoną wiedzę o naukach społecznych i humanistycznych oraz relacjach między nimi (ekonomia, filozofia, politologia, antropologia).
  • SOC2A_W08
    Zna zależności między kształtowaniem się teorii/idei socjologicznych a zmianami zachodzącymi w społeczeństwie i kulturze.