Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Efekt kształcenia:
Potrafi zastosować teorie socjologiczne do sformułowania problematyki badawczej i wyznaczenia pola własnych zainteresowań badawczych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U01
    Poprawnie stosuje specjalistyczną terminologię z zakresu socjologii i pokrewnych nauk społecznych i humanistycznych.
  • SOC2A_U03
    Potrafi właściwie dobrać i zastosować teorie, koncepcje i pojęcia do analizy rzeczywistości społecznej oraz umie krytycznie ocenić ich przydatność w procesie analizy zjawisk społecznych.