Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Lokalne i wirtualne praktykowanie tożsamości (badania performansów politycznych, medialnych i kulturowych)
Efekt kształcenia:
Potrafi wybrać odpowiednią dla problematyki badawczej metodologię badań oraz właściwe dla niej techniki zbierania i analizy danych.
Powiązania z KEU:
  • SOC2A_U08
    Potrafi skonstruować i prowadzić różne projekty badawcze z zakresu socjologii z wykorzystaniem zaawansowanych metod i narzędzi badawczych.
  • SOC2A_U09
    Potrafi tworzyć narzędzia wykorzystujące specyfikę technologii informacyjnych i komunikacyjnych.