Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Multisensoryczny wymiar doświadczenia kulturowego
Efekt kształcenia:
Ma wiedzę na temat zmysłów człowieka i ich roli w doświadczaniu zjawisk kulturowych.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.
  • KLT2A_W06
    Zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji zjawisk kulturowych.
  • KLT2A_W07
    Wszechstronnie zna główne kierunki rozwoju kulturoznawstwa