Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Multisensoryczny wymiar doświadczenia kulturowego
Efekt kształcenia:
Potrafi analizować zjawiska kulturowe i jest świadomy roli zmysłów w ich doświadczaniu.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U05
    Poprawnie stosuje poznaną rozszerzoną terminologię kulturoznawczą.
  • KLT2A_U10
    Rekonstruuje i konstruuje różnego rodzaju argumentacje, odwołując się do złożonych przesłanek normatywnych danego stanowiska lub do założeń światopoglądowych bądź do tradycji kulturowych.