Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Multisensoryczny wymiar doświadczenia kulturowego
Efekt kształcenia:
Ma świadomość odmiennego doświadczenia zmysłowego w różnych kulturach.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U20
    Rozumie w pełni odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.