Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Multisensoryczny wymiar doświadczenia kulturowego
Efekt kształcenia:
Samodzielnie organizuje swoją prace i potrafi krytycznie ją ocenić.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K06
    Rozumie w sposób pogłębiony problematykę etyczną związaną z pracą naukową i zawodową. Przestrzega i rozwija jej zasady i nakłania innych do działania na rzecz przestrzegania tych zasad.