Dane EU modułowego:
Kod:
M_K002
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Multisensoryczny wymiar doświadczenia kulturowego
Efekt kształcenia:
Jest świadomy odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K08
    Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata i podejmuje .