Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Rynek kruszyw mineralnych
Efekt kształcenia:
Potrafi wykorzystać ogólnodostępne informacje do stworzenia wektorowej bazy danych o podaży i popycie kruszyw
Powiązania z KEU:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.