Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grywalizacja w kulturze
Efekt kształcenia:
Potrafi posłużyć się grami w celu zwiększenia efektywności działań o charakterze promocyjnym, projektowym oraz zespołowym uwzględniając odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzace z różnych środowisk.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_U20
    Rozumie w pełni odmienne postrzeganie życia społecznego przez osoby pochodzące z różnych środowisk i kultur.
  • KLT1A_U07
    Posługuje się strategiami argumentacyjnymi podczas uczestnictwa w debacie.