Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Grywalizacja w kulturze
Efekt kształcenia:
Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii w obszarze związanym z zastosowaniem gier w praktyce rynkowej, edukacyjnej oraz w organizacji i zarzadzaniu.
Powiązania z KEU:
  • KLT1A_U23
    Rozumie istotę społeczeństwa informacyjnego i potrafi scharakteryzować przemiany życia społecznego pod wpływem nowoczesnej technologii.