Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Studia nad percepcją
Efekt kształcenia:
Posiada podstawową wiedzę o dziedzinach i dyscyplinach nauki, które tworzą kanon teorii i badań kulturoznawczych.Posiada wiedzę z zakresu dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kulturoznawstwo.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W01
    Posiada pogłębioną wiedzę o obszarach będących przedmiotem badań kulturoznawczych.