Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Studia nad percepcją
Efekt kształcenia:
Jest otwarty na nowe idee i jest gotów do dyskusji nad nimi.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_K04
    Samodzielnie podejmuje i inicjuje działania na rzecz rozwiązywania problemów poznawczych i praktycznych.