Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Studia nad percepcją
Efekt kształcenia:
Zna terminologię dziedzin i dyscyplin naukowych tworzących kanon kulturoznawstwa.
Powiązania z KEU:
  • KLT2A_W03
    Zna zaawansowaną terminologię używaną w kulturoznawstwie jako dyscyplinie naukowej.