Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Podstawy konstrukcji maszyn z CAD
Efekt kształcenia:
Student zna i rozumie zasady tworzenia rysunków konstrukcyjnych z zastosowaniem programów graficznych CAD.
Powiązania z KEU:
  • GGO1A_W01
    (zna i rozumie) w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu dyscyplin naukowych: matematyka, fizyka, chemia, mechanika, inżynieria materiałowa i informatyka, tworzących podstawy teoretyczne