Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Programowanie w języku Python
Efekt kształcenia:
Umie implementować algorytmy w języku Python z wykorzystaniem technik programowania strukturalnego oraz obiektowego.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_U15
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, programów sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem sieciowym;
  • ELE1A_U12
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, programów sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem sieciowym;
  • ETE1A_U15
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, programów sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem sieciowym;