Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Programowanie w języku Python
Efekt kształcenia:
Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów i struktur danych w języku Python.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani
  • ELE1A_W09
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowania;
  • ETE1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani