Dane EU modułowego:
Kod:
M_K001
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Procesy Stochastyczne ()
Efekt kształcenia:
umie ocenić stopień zrozumienia przez siebie problemu i brakujące elementy rozumowania
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_K01
    zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia