Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Procesy Stochastyczne ()
Efekt kształcenia:
potrafi wykorzystać wiedzę z innych działów matematyki (analiza, rachunek prawdopodobieństwa)
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_U04
    w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności