Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy Stochastyczne ()
Efekt kształcenia:
zna przykłady modelowania matematycznego wykorzystującego teorię procesów stochastycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia