Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Procesy Stochastyczne ()
Efekt kształcenia:
zna najważniejsze twierdzenia z teorii procesów stochastycznych
Powiązania z KEU:
  • MAT2A_W05
    ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki: 1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody