Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Protokoły rutingu wewnętrznego w sieciach IP
Efekt kształcenia:
Zna podział i rozumie zasady działania protokołów rutingu wewnętrznego
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_W11
    ma uporządkowaną wiedzę na temat sieci teleinformatycznych o różnym zasięgu (lokalnych, agregacyjnych i rozległych), zasad ich organizacji i administracji, używanych w nich protokołów komunikacyjnych, zasad adresacji, mechanizmów doboru tras, mechanizmów inżynierii ruchu, mechanizmów tworzenia sieci wirtualnych;