Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to Java Programming
Efekt kształcenia:
Student has detailed knowledge about software engineering – analysis and designing software projects
Powiązania z KEU:
  • ETE1A_W06
    ma wiedzę w zakresie architektury i oprogramowania systemów cyfrowych oraz mikroprocesorowych, zna metody ich programowania w językach wysokiego i niskiego poziomu; zna języki opisu sprzętu;