Dane EU modułowego:
Kod:
M_U001
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Introduction to Java Programming
Efekt kształcenia:
Students can implement Java applications with different levels of difficulties, using different Java packages.
Powiązania z KEU:
  • ETE1A_U15
    potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych, programów sterujących systemem elektronicznym lub urządzeniem sieciowym;