Dane EU modułowego:
Kod:
M_U003
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Technika mikroprocesorowa 2
Efekt kształcenia:
Student potrafi oprogramować zaprojektowaną aplikację mikrokontrolera, posiłkując się językiem asemblerowym i/lub językiem wysokiego poziomu, uwzględniając uwarunkowania, wynikające z zasobów mikrokontrolera, jego listy instrukcji, pojemności pamięci i wymogów czasu rzeczywistego.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_U09
    potrafi zaplanować i przeprowadzić symulację oraz pomiary układów elektronicznych, protokołów sieciowych, baz danych oraz prostych systemów elektronicznych i sieci telekomunikacyjnych, a otrzymane wyniki prezentuje w formie liczbowej i graficznej, potrafi dokonać ich interpretacji i wyciągnąć właściwe wnioski;