Dane EU modułowego:
Kod:
M_W003
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Technika mikroprocesorowa 2
Efekt kształcenia:
Student dysponuje wiedza konieczną do uruchamiania i rozbudowy systemu mikroprocesorowego.
Powiązania z KEU:
  • ETP1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
  • ETP1A_W14
    ma uporządkowaną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowania; zna zasady doboru języka programowania do rozwiązywania problemów w zakresie oprogramowania sprzętu i usług; rozumie metody specyfikowania podstawowych wymagań w zakresie oprogramowani