Dane EU modułowego:
Kod:
M_W001
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to Mechanics
Efekt kształcenia:
konws the contemporary Computer Aided Design (CAD) tools
Powiązania z KEU:
  • ETE1A_W08
    zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
  • INF1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki i fizyki
  • INF1A_W02
    Ma szczegółową wiedzę w zakresie podstaw algorytmiki, struktur danych oraz złożoności obliczeniowej, a także w zakresie podstaw teoretycznych budowy wybranych narzędzi i systemów informatycznych.