Dane EU modułowego:
Kod:
M_W002
Kategoria:
Wiedza
Moduł:
Introduction to Mechanics
Efekt kształcenia:
knows the methodology of designing mechanical components, creates and understands technical documentation
Powiązania z KEU:
  • ETE1A_W08
    zna i rozumie metodykę projektowania analogowych i cyfrowych układów elektronicznych (również w wersji scalonej) oraz systemów elektronicznych, zna komputerowe narzędzia do projektowania i symulacji układów i systemów;
  • INF1A_W01
    Ma wiedzę w zakresie matematyki i fizyki