Dane EU modułowego:
Kod:
M_U002
Kategoria:
Umiejętności
Moduł:
Termodynamika
Efekt kształcenia:
Potrafi zidentyfikowć podstawowe stany i parametry oraz stworzyć model matematyczny układu termodynamicznego
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_U02
    potrafi posługiwać się aparatem matematycznym do opisu zagadnień technicznych i procesów technologicznych
  • IMM1A_U16
    potrafi stosować termodynamikę do opisu zjawisk fizycznych i modelowania matematycznego wymiany ciepła i masy oraz spalania w procesach technologicznych
  • IMM1A_U20
    ma przygotowanie niezbędne do pracy w środowisku przemysłowym oraz zna zasady bezpieczeństwa i higieny związane z tą pracą