Dane EU modułowego:
Kod:
M_K003
Kategoria:
Kompetencje społeczne
Moduł:
Termodynamika
Efekt kształcenia:
Student rozumie potrzebę działalności twórczej i innowacyjnej oraz konieczność harmonijnej pracy w zespole
Powiązania z KEU:
  • IMM1A_K03
    ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej
  • IMM1A_K04
    ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania, związane z pracą zespołową
  • IMM1A_K06
    rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu – informacji o osiągnięciach techniki i innych aspektach działalności inżyniera i potrafi przekazać takie informacje w sposób powszechnie zrozumiały